Dennis

Jag fick namnet för att både mamma och pappa tyckte att det var fint......
Sen trodde dem bestämt att jag skulle bli en "Dennis".... å de blev jag, riktigt busig!!

Manliga bärare 
Antal: 14300
Av barnen födda år 2001 var det 258 stycken pojkar som fick namnet
och av dessa fick 188 det som tilltalsnamn.

Kvinnliga bärare
Antal: 4
Det var ingen flicka som föddes år 2001 som fick detta namn.

Info
En engelsk kortform av det ursprungligen grekiska Dionysios eller Dionysos, vilket sannolikt betyder Zeus son.
Paris första biskop på 200-talet var helgonet Dennis. Han räknas till de så kallade nödhjälparna, helgon som anropades i nödsituationer.

Namnsdag
7 Augusti
 
  

Nils

Jag fick namnet efter min mammas morfar, men min pappas morfar hette de me...
Men de e tackvare "Poppo" som mamma kalla honom som jag heter Nils!

Manliga bärare
Antal: 143778
Av barnen födda år 2001 var det 1647 stycken pojkar som fick namnet 
och av dessa fick 205 det som tilltalsnamn.

Info
En svensk form av Nikolaus. 
Som är ett grekiskt namn som är
sammansatt av ord med betydelsen seger och folk.
På 300-talet levde i Mindre Asien Nikolaus av Myra som tillhör de så kallade nödhjälparna. Han var barnens och de giftaslystna ungdomarnas skyddshelgon. I likhet med S:t Claus är han en av våra förebilder för tomten
Nils Ferlin som var en svensk poet levde 1898-1961.

Namnsdag
8 Oktober
 


 Creutz

Är från början ett tyskt efternamn......
Det namnet fick jag efter min pappas morfarsfar.....
"Farfar" Creutz hette som liten Creutz i efternamn! 
Men han blev adopterad av en svensk familj, 
och då fick han heta de i förnamn *bra va*

Manliga bärare
Antal: 6
Det var ingen pojke som föddes år 2001 som fick detta namn.


 
 

© 2003 Malin Hjord