Vad e de???
 
 

 En hatt??
 
 

 En stor kaka kanske?
 
 

 INTE????????
 
 

 Men den va go ändå....
 
 

 .....Eller vad tror Mormor????
 
 

 Pappa kanske vill smaka.......
 
 

 .....Eller leka dragkamp!!!!