VILMA

Jag fick heta det för att min pappa såg namnet på ett dagis som han var o lämnade möbler på! Av alla namn som fanns där såg han bara Vilma....

Kvinnliga bärare Antal: 4402
Av barnen födda år 2002 var det 809 stycken flickor som fick namnet och av dessa fick 695 det som tilltalsnamn. Länsstatistik 2002 Länsstatistik 2001

Info
Namnet Vilma med annan stavning. Idag i Sverige är stavningen Wilma mer vanlig än ursprungsstavningen.
En kortform av namnet Vilhelmina. Namnet har just nu en popularitetstopp i Sverige. 58 flickor fick namnet 1994 och året 1999 fick så många som 977 stycken flickor namnet. I Sverige har Vilma använts sedan 1800-talet.

En feminin form av namnet Vilhelm/Wilhelm som är forntyskt och sammansatt av ord för vilja och hjälm, skyddande vilja Sidoform är Vilhelma. Kort- och smekformer är Helma, Helmi, Helmina, Mimmi, Mina, Minna, Minnie, Villy, och Vilma

Namnsdag 26 MajYLVA

Fick jag efter min mormor!

Kvinnliga bärare Antal: 9737
Av barnen födda år 2002 var det 87 stycken flickor som fick namnet och av dessa fick 54 det som tilltalsnamn. Länsstatistik 2002 Länsstatistik 2001

Info
Namnet är nordiskt och har betydelsen varginna.

Namnsdag 11 AprilMaria

Fick jag efter min pappas mormor.....

Kvinnliga bärare Antal: 450196
Av barnen födda år 2002 var det 4293 stycken flickor som fick namnet och av dessa fick 146 det som tilltalsnamn. Länsstatistik 2002 Länsstatistik 2001

Info
Namnet är hebreiskt och betydelsen är oviss. Några menar att det betyder gåva eller älskad. I den kristna världen är Maria världens vanligaste kvinnonamn. Under medeltiden var det dock inte vanligt på grund av dess helighet. Olika smekformer är Maja, Majsa och Maj. Engelsk form är Mary och fransk form Marie.

Namnsdag 28 Februari© 2005 Malin Hjord